مقاله نتايج قانونمند روانستار شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نتايج قانونمند روانستار شده :

پیدایش مهندسی بافت به عنوان یک رشته تحصیلی دانشگاهی و صنعت جهانی فرصت های بی نظیری را در جهت یافتن روشهای نوین و معالجه برای درمان بیماریهای مادرزائی یا اکتسابی بوجود آورده است. مهندسی بافت شامل مباحثی نظیر ترکیبات نوین سلولها, بیومواد غیر سلولی, داروها, فراورده های ژنی, یا ژنهایی می باشد که قابل طراحی تشخیص و ساخت بوده و امکان رهایش آنها به طو همزمان یا تقریبی به عنوان عاملهای درمانی مسیر باشد. اگرچه داروها یا بیومواد غیر سلولی به طور بسیاری اطلاق می شوند اما درمانهای مهندسی بافت درواقع منحصر به فرد هستند. بنابراین فقدان استانداردهایی که توسط آنها اثر بخشی و ایمنی مورد ارزیابی قرار گیرد. مشخصه عمومی درمانهای مهندسی بافت در اوایل قرن بیست و یکم خواهد بود. علیرغم نبود استانداردهای مورد نیاز برای ارزیابی, مسئولیت اداره کل خوراک و در ایالات متحده (FDA) و در حهت حفاظت عموم از خطرات تهدید کننده سلامتی مرتبط با درمانهای تحقیقی به قوت خود باقی است. FDA انتظار دارد که درمان های تصویب شده برای استفاده در ایالات متحده ایمن و مؤثر باشد. معیارهای ایمنی برای تجهیزات پزشکی مستلزم برتری فواید احتمالی نسبت به خطرات احتمالی درمان یا بیماری درمان نشده است.

لینک کمکی