تحقيق قانون بيمه بيکاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقيق قانون بيمه بيکاري :

گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند :
1. بازنشستگان و از کارافتادگان کلی
2. ساحب حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری
3. اتباع خارجی
ماده 6- بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت.
الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن حدقل (6 ماه ) سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد.
مشمولین تبصره (2) ماده (2) این قانون مشمول این بند مستثنی می باشند.
ب – بیمه شده مکلف است ظرف (30 ) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد . مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.
تبصره 2 - مدت دریافتی مقرری بیمه بیکاری جز سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده از نظر بازنشستگی , از کارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.

لینک کمکی