مقاله اقتصادي جهاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اقتصادي جهاني :

گر چه بحث درباره جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده, موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین, دسته بندی می شوند. این چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:
• آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟
• شکل جدید سرمایه داری, که ناشی از (انقلاب صنعتی سوم) است, تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان کره زمین است؟
• جهانی شدن اقتصادی تا چه حد تابع حکومت ملی و بین المللی مناسب و کارآمد باقی می ماند؟
• آیا رقابت جهانی به سیاست اقتصادی ملی و دولت رفاه اجتماعی خاتمه می دهد؟
این چهار سؤال هم فکر جهانی گرایان و هم فکر شکاکان را به خود مشغول می کنند.
تداوم اقتصادهای ملی
موضوع شکاکانه منعکس کننده تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شکاکان, اگر در چارچوب تاریخ قضاوت کنیم, اقتصاد جهانی فعلی به جای این که در در حال تبدیل شدن به اقتصادی واقعاً جهانی باشد, فقط به طور سستی یکپارچه است. در مقایسه با عصر زیبای 1890-1914 , هم گستره و هم مقیاس جغرافیایی جریانات تجارت, سرمایه و مهاجران در حال حاضر نظم بسیار کمتری دارد

لینک کمکی