پروژه بازيد از يک کارگاه ساختماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پروژه بازيد از يک کارگاه ساختماني :

بخشی از فهرست پروژه بازيد از يک کارگاه ساختماني

مقدمه
موضوع پروژه
کنترل ورودی و خروجی مصالح
مصالح پای کار
کنترل عملیات کارگاهی و عملکرد ماشین آلات
کنترل نتایج آزمایش مصالح در کارگاه
تعاریف
عکس های از یک کارگاه

اصولا کارگاه های ساختمانی, عمرانی بسته به نوع عملیات موضوع پیمان که باید در آن اجرا شود. مجهز به انواع مصالح و تجهیزات کارگاهی, ماشین آلات و ابزار, وسایل, تاسیسات و ساختمانهای موقت و همچنین نیروی انسانی ثابت و متغیری می باشد که در این ارتباط مکان های که در خارج از زمین های تحویلی کارفرما به پیمانکار می باشد مانند کارخانه های تولید قطعات پیش ساخته و تجهیزاتی که بعدا در کار نصب وجز مصالح و تجهیزات پای کار محسوب می شوند, جز کارگاه به شمار نمی آیند.
از عواملی که در یک کارگاه ساختمانی می توانند تعیین کننده باشند می توان به
- کنترل ورودی و خروجی مصالح به کارگاه
- مصالح پای کار
- کنترل عملیات کارگاه و عملکرد ماشین آلات

لینک کمکی