مقاله بودجه سال 83 در يک نگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بودجه سال 83 در يک نگاه :

طی سالهای‌گذشته عدم شفافیت‌بودجه ‌دولت‌که ‌به ‌شش‌ فصل ‌و20ماده ‌تقسیم ‌می‌شد به‌عنوان‌ یکی‌ از ‌جدی‌ترین مشکلات ‌بودجه ‌مطرح ‌بوده‌است. وطبق ‌مطالعات‌ سازمان ‌بین‌المللی‌ پول‌ بودجه ‌نویسی ‌در ایران ‌با هیچکدام ‌ازشاخصهای ‌بین‌المللی ‌تطبیق‌ نمی‌یافت, لذا با توصیه‌های‌ سازمان‌ بین‌المللی‌ پول‌ وآگاهی ‌نویسندگان‌ و تصویب ‌کنندگان ‌بودجه ‌درکشور به‌ تدریج‌ زمینه ‌تغییرنگارش ‌آن ‌فراهم ‌آمد و از سال1380با استفاده ‌از‌ روش‌ جدید ‌بودجه ‌کشور تدوین‌ گردید. در این‌ روش‌ بودجه ‌به ‌هفت‌ فصل ‌تقسیم می‌گردد: 1- جبران‌ خدمت‌ کارکنان 2 – استفاده ‌از کالاها و خدمات 3- هزینه‌های‌ اموال ودارایی 4 - یارانه 5-کمکهای‌ بلاعوض 6- رفاه ‌اجتماعی7- سایر هزینه‌ها بودجه ‌سال 1383آخرین‌ پرونده ‌وضعیت ‌مالی ‌دولت‌ در برنامه ‌سوم‌توسعه ‌می‌باشد. ‌لذا به ‌همین ‌سبب‌ از اهمیت‌ خاصی ‌برخوردار بوده ‌و دارای ‌ویژگیهای ‌مهمی ‌می‌باشد: 1- بهینه‌سازی‌ اندازه‌ دولت‌ با تاکید بر توسعه‌کیفی ‌و شایستگی : ‌در این ‌رابطه ‌صرفه‌جویی‌ در اعتبارات ‌هزینه‌ای (جاری) و افزایش‌ کارایی‌ تملک‌ دارایی‌های‌ سرمایه‌ای(عمرانی), مشارکت‌ مردم ‌و ‌واگذاری ‌بخشی‌ ازتصدی‌های ‌دولتی ‌مورد تاکید بودجه ‌می‌باشد. پیش‌بینی ‌بازخرید کارکنان ‌غیرماهر دستگاههای‌ دولتی‌ از محل‌ فروش‌ اموال ‌منقول‌ و غیرمنقول ‌مازاد, فروش‌ شرکتهای ‌دولتی ‌به ‌میزان 2200 میلیارد ریال ‌و رشد2/11 درصدی‌ بودجه ‌عمرانی‌ سال 83 را در این ‌راستا ‌می‌توان ‌توصیف‌ کرد. 2-‌ حفظ ‌قدرت ‌خریدکارکنان: به ‌استناد ‌ماده 3 قانون‌ برنامه ‌سوم‌توسعه‌ و به ‌منظور جلوگیری ‌از کاهش‌ رفاه ‌شاغلان ‌بخش‌دولتی‌, ‌حقوق‌ و دستمزد آنها به ‌میزان ‌تورم ‌افزایش‌ خواهدیافت. ‌بر اساس‌ فصل‌ اول ‌بودجه‌ یعنی ‌جبران ‌خدمت‌کارکنان ‌بودجه ‌دستگاهها ‌تا 16‌ درصد افزایش ‌یافته‌است

لینک کمکی