مقاله کنترل مهندسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کنترل مهندسي :

در این شاخه از نقشه برداری , شکل واقعی زمین , انحنا , اثر میداثقل آن در اندازه گیری ها و محاسبات نقشه برداری , در نظر گرفته می شود. این شاخه از علم نقشه برداری با دقت بسیار بالا و در مناطق با وسعت زیاد انجام می شود. در این شاخه از نقشه برداری مشاهدات انجام شده بدلیل اینکه تحت تاثیر عوامل فیزیکی مانند انکسار , انحنا نور , کرویت , دما و... قرار دارند , قبل از استفاده , بایستی تصحیحات بر روی آنها اعمال گردد. نقشه برداری به کمک روش تعیین موقعیت ماهواره ای (گیرنده های GPS) , نیاز به مهندسین نقشه بردار با اطلاعات نقشه برداری ژئودتیک دارد. در شبکه های ژئودتیکی مسطحاتی , از مشاهدات گوناگونی برای بدست آوردن پارامترهای مجهول شبکه (یعنی مختصات ایستگاه ها) استفاده می شود. عوامل محیطی , دستگاهی و انسانی , مشاهدات را تحت تاثیر قرار می دهند و باعث بوجود آمدن خطاهای تصادفی , سیستماتیک و اشتباهات در مشاهدات می شوند. با بوجود آمدن این خطاها , کیفیت نتایج (دقت و صحت) کاهش می یابند.

لینک کمکی