مقاله تمدن چين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تمدن چين :

مقدمه:
ازمیان تمدنهای بزرگ غیر غربی , تمدن چین , نخستین تمدنی بود که اروپاییان با آن آشنا شدند وبه ارزیابیش پرداختند . ولی فقط در پنجاه واندی سال گذشته اخیراست که دستاوردهای هنر و ادبیات چینی به تدریج برجهان خارج آشکار شده ومنطقا مورد بررسی قرارگرفته اند . با اینحال بسیاری از کسانی که امروزه به دامنه وپیوستگی تمدن چین پی برده اند وبر زیبایی چشمگیر هنراین سرزمین صحه می گذارند , هنوزاز پیچیدگی این دو شاخه فعالیت معنوی چینیان اطلاع کافی به دست نیاورده اند .
چین کشوری پهناور بااوضاع گوناگون جغرافیایی وبامساحتی معادل ایالات متحده امریکا است مرزهای سیاسی وفرهنگی این سرزمین , درپاره ای دورانها , دوبرابر مرزهای کنونی بوده ونقاطی چون تبت , ترکستان چین ( سینکیانگ ) مغولستان , منچوری و بخشهایی ازکره را در بر می گرفته است این کشور , چندین ریگزار بیابانی , رودهای خروشان , کوههای بلند , وکشتزارهای حاصلخیز دارد .
چین شمالی , که عمدتا دراطراف شهر یکن متمرکز شده است , آب وهوایی خشک ومعتدل متمایل به سرد دارد , ولی چین جنوبی مرطوب وگرمسیری است .

لینک کمکی