مقاله تکيه معاون الملک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تکيه معاون الملک :

بخشی از فهرست مقاله تکيه معاون الملک

فهرست :

فصل اول : شناخت وضع موجود و سابق تاریخی بنا :

بخش اول : معرفی عمومی مکان قرارگیری

بخش دوم : نوع بنا

بخش سوم : موقعیت بنا

بخش چهارم : تاریخچه و سیر تحولات تکیه معاون الملک

بخش پنجم : معرفی کالبد ومعماری تکیه

بخش ششم : بررسی فرم اصلی بنا

تاریخ ایجاد بنای تکیه معاون الملک کرمانشاه به سال 1320 ه . ق بر میگردد . در آن زمان حسین خان معین الرعیا , اکبر خان معاون لشکر , حسن خان معاون الملک و حاج شیخعلی عسکر , چهار برادر بودند که عشق و علاقه مخصوص به خاندان رسالت داشتند پیش از بنای حسینیه , محرمها در بازار قیصریه محل تجارت و کسب حسن خان معاون الملک , سالیان متمادی اقامه عزاداری می نمودند . در تاریخ بیست و هفتم صفرالمظفر سال 1320 ه. ق , طبق اسناد و مدارک موجود قرار داد و تعهدنامه های مورخ دهم شعبان العظم , قطعه زمینی جنب حمام حسن خان که چاله حوض و دکانی در آن بود از صاحبان حمام مذبور خریداری می کند و اقدام به احداث بنای حسینیه می نماید و با همت بلند و صرف هزینه بالا و هنگفت آن را آیینه کاری و تزیین می نماید بطوریکه معمرین و نویسندگان , آن را حسینهای بی نظیر توصیف کرده اند .
در بیست و ششم جمادی الاول 1327 ه. ق این بنای مذهبی به دست ایادی معاندین پس از غارت چراغ و اشیا نفیسه و تخریب بوسیله توپ و آتش زدن آن در زمینش سبزی می کارند . در حالیکه معین الرعیا و برادران و اعوانشان در دهات بوده و حسینیه مدافعی نداشته است . در بیست و یکم شعبان 1327 قمری اکبرخان معاون لشکر با عده ای شبانه به تلگرافخانه وارد می شوند در آنجا مستقر میگردند . در بیست و سوم شعبان , معین الرعیا و معاون الملک با عده ای از خوانین و سران و سواران کلیایی برای حمله به شهر وارد طاق بستان می شوند .

لینک کمکی