مقاله آتشکاري و استخراج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله آتشکاري و استخراج :

همانطور که می دانیم سالهاست که رشد فراینده بخش سنگ هم از لحاظ اقتصادی و هم از بعد فن آوری , از سایر مواد مطرح در بخش کانی ها بیشتر بوده است, لذا روش های استخراج و کندن این سنگ ها نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.
تحلیل و بررسی استخراج هر چند که بیشتر به چگونگی و نحوه استخراج در توده سنگ می پردازد , اما از آنجا که بایستی کلیه پارامترهای مربوط به توده سنگ را در نظر گرفت و دانست که از لحاظ اقتصادی کدام روش مقرون به صرفه تر است لذا در این میان سعی بر این است که بتوانیم با دید کافی از نحوه استخراج و کاربرد هر یک از این روش های استخراج سنگ ساختمانی آشنا شویم .
در ابتدا به
تمام روش های مربوط به استخراج سنگ ساختمان اشاره شده که عبارت اند از :
1- استخراج به کمک چال موازی که خود به دوروش:
الف- پارس و گوه:
ب- شیوه مکانیکی پارس و گوه تقسیم می شود
2- استخراج با استفاده از برش دهنده یا هاواژ:
این روش با توجه به نوع برش به ماشین هاواژ با بازوی زنجیردار,ماشین برش با دیسک برنده و ماشین برش با صفحه فرز تقسیم می شود .
3- روش های خاص:
که شامل روش های دیگری مانند روش جت آب , شعله برش,روش قوس الکتریکی ,روش کاویستاسیون وروش لیزری می باشد .
4- استخراج با سیستم برش الماسه
5- برش گرهای زنجیری
پس از توضیحاتی مختصر در مورد هر یک از روش ها به علت اهمیت آتشکاری کنترل شده به توضیح این روش به تفضیل پرداخته خواهد شد.

لینک کمکی