مقاله بررسي روشهاي نوين اجراي سدهاي خاکي و بررسي آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي روشهاي نوين اجراي سدهاي خاکي و بررسي آنها :

نیاز انسان به آب
پیدایش تمدن ها
سدهای ابتدایی
کاربرد سدها
کشاورزی آب شرب آب صنعتی تولید برق
سیاحتی و توریسم محیط زیست پرورش ماهی
مهار آبهای سطحی رسوبگیری از اراضی

انواع سدها
1. سدهای با مواد متصل به هم
)وزنی قوسی پایه دار انحرافی (
2. سدهای با مواد غیر متصل به هم
) خاکی سنگی)
3. سدهای با مصالح خاص
)الاستیکی زیر زمینی)

سدهای خاکی
همگن
مغزه دار
دیافراگمی

لینک کمکی