مقاله چارچوب نظري ارتقاء زندگي عشاير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله چارچوب نظري ارتقا زندگي عشاير :

به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران, از میان همه مفاهیمی‌که روانشناسان و متخصصان رفتار سازمانی و مدیریت در موقعیتهای سازمانی مختلف مطالعه کرده اند, رضایت شغلی از مهم ترین زمینه های پژوهشی بوده است به همین دلیل دیدگاه ها و مفهوم سازی های متعدد و گاه متناقض درباره آن شکل گرفته و توسعه یافته است. این مفهوم تلاشهای نظری و بنیادی بسیاری را به خود معطوف ساخته و نیز در تمامی‌سطوح مدیریت و منابع انسانی سازمانها اهمیت یافته است. اهمیت رضایت شغلی از یک سو به دلیل نقشی است که در پیشرفت سازمان و نیز بهداشت و سلامت نیروی کار دارد و یکی از عوامل بسیار مهم در ایجاد نگرش مثبت در فرد نسبت به کارش می‌باشد و به اعتقاد برخی صاحبنظران کارکنانی که از کار خود رضایت دارند در مقایسه با آنان که احساس رضایت نمی‌کنند بازدهی یا تولید بیشتری دارند و از دیگر سو به این علت است که علاوه بر تعاریف متعدد و گاه پیچیده, محل تلاقی بسیاری از حوزه های علمی‌مانند روانشناسی, جامعه شناسی, مدیریت و حتی اقتصاد و سیاست بوده است ( لاوسون و شن , 1998 )
درباره رضایت شغلی نظریه های گوناگونی ارائه شده است اما می‌توان گفت تعالی‌ آنها رضایت شغلی را بر پایه این سه محور قرار می‌دهند:
1- توقعات و انتظارات افراد در زمینه موقعیتهای واقعی, 2- میزان بر آورده شدن نیازهای جسمی‌و روانی, و 3- سطح ابقای ارزشهای مهم ( نیوتن و کینان , 1991). از این رو عوامل متعدد و متنوعی زمینه ساز و ایجاد کننده رضایت شغلی می‌باشند. این عوامل را می‌توان از ویژگیهای شخصیتی, احساسات عاطفی و حالتهای هیجانی که جنبه های درونی نامیده می‌شود تا شرایط و ویژگیهای سازمانی, اجتماعی و فرهنگی که جنبه های بیرونی به حساب می‌آید, مرتب کرد ( تت و می‌یر , 1993). در زیر به تعدادی از این تعاریف اشاره می‌گردد

لینک کمکی