مقاله زنان اندونزي در مديريت تحصيلات عالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله زنان اندونزي در مديريت تحصيلات عالي :

سال 1978 .م نقطه عطفی برای پیشرفت زنان اندونزی می باشد. دراین سال, قوانین اساسی و حقوق اجتماعی زنان در “رهنمودهای ملی برای توسعه” به تفصیل شرح داده شد. برای اولین بار, دولت برنقش زنان در توسعه کشور با ؟ یک مقام ملی: تحت عنوان ”دومین وزیر برای نقش زنان” تاکید کرد و تا سال 1983.م این موقعیت به وزیر نقش زنان ارتقا پیدا کرد.
مقام فلسفی پانسا سمیلا و قانون اساسی برای زنان, جایگاه و حقوق مساوی به عنوان مخلوقات آفریدگار درنظر گرفته اند. قانون اساسی حقوق, وظایف و فرصتهای یکسانی را برای زنان و مردان در بردارد. ازلحاظ تاریخی, شکل گیری نقش زنان اندونزی یک فرآیند طولانی را سپری کرده است. در قرون پیش تعدادی از زنان اندونزی درصحنه های سیاسی به عنوان ملکه سلطنت کرده اند. به عنوان مثال یکبار در قرن چهارم میلادی, تربیوناتونگادوئی و سوهیتا امپراتوری ماجا پاهیت, یکی از امپراتوریهای مورد احترام در مجمع الجزایر اندونزی را اداره کردند. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم تعدادی از زنان اندونزی درجنگ با مخالفت قدرت استعماری به نیروی نظامی مردان پیوستند. دراین بین مارتا کریستینا تیاهاهو, نیا آگنگ سرانگ, کات یناک دئین و کات مئونیا از زنان برجسته این مبارزه بودند.

لینک کمکی