تحقيق نحوه ارتقاي فعاليت هاي بدني در کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقيق نحوه ارتقاي فعاليت هاي بدني در کودکان :

سئوالی که امروز در ذهن بسیاری از متخصصان تربیت بدنی وجود دارد, این است که آیا فعالیت های بدنی والدین, سبب گرایش کودکان به انجام فعالیت های بدنی بیشتر می شود؟
در این باره, بسیاری از دانشمدان و متخصصان تربیت بدنی, نظر مثبتی دارند. دلیل بوجود آمدن چنین دیدگاهی را می توان چنین توجیه کرد که در سالهای اخیر, منافع بالقوه مربوط به بهداشت عمومی و افزایش میزان درگیرشدن والدین در فعالیت های بدنی, بعنوان یکی از توصیه های کلیدی در مرکز کنترل بیماری ها و راهنمایی های پیشگیرانه برای مدرسه ها وهمچنین در اتحادیه مربوط به برنا مه های فعالیت های بدنی ارائه شده است. ( مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های 1997)
هدف از نگارش این مقاله, بیان عاملهای گوناگون و مؤثر اجتماعی براساس علاقمندی و درگیر شدن بچه ها و فعالیت های بدنی است و یکی از عمده ترین عاملهایی که در سالهای اخیر در این باره مورد توجه قرار گرفته است.

لینک کمکی