تحقيق نقش مربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقيق نقش مربي :

نقش مربی کمک به بازیکنان برای ارائه بهترین تواناییهای آنها است, نه استفاده از آنها در جهت به دست آوردن موفقیت برای خود. مربی والیبال وظایفی قبل, در طول و بعد از مسابقه به عهده دارد.
وظایف مربی
قبل از مسابقه
1- جلسات تمرین
2- انتخاب سیستم های تاکتیکی برای تیم
3- تجزیه و تحلیل حریفات و پیش بینی تاکتیکهای مورد نیاز برای شکست آنها
مسابقه
1) آماده سازی و گرم کردن بازیکنان.
2) انتخاب شش بازیکن شروع کننده و موقعیت چرخشی آنها. این کار می بایست جهت کسب امتیاز و با اسم و شماره های همه تیم قبل از شروع اولین ست انجام گیرد.
3) دادن لیست چرخش تیم به داور دوم در آغاز هر ست.
4) تجزیه و تحیل تایم - اوت و تعویض در صورت نیاز و اجازه این کار.
5) تجزیه و تحلیل عملکرد تیمی در طول مسابقه و ایجاد هر نوع تغییر در صف آرایی,تاکتیک ها یا بازیکنان در صورت لزوم.
6) کنترل رفتار هر یک از بازیکنان روی نیمکت.
بعد از مسابقه
1) کنترل تشویق و احترام نسبت به حریف از سوی تیم و دست دادن بازیکنان بدون توجه به نتیجه بازی.
2) تشکر از هر دو دوار و امتیاز دهندگان به خاط کارشان از طریق کاپیتان تیم.
3) مرور عملکرد تیم و مربیگری در طول بازی با دیدگه طراحی برایآینده وجلسات تمرین.

لینک کمکی