مقاله تاريخچه اسماعيليه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاريخچه اسماعيليه :

اسماعیلیه, یکی از فرق شیعه که در اواسط قرن 2ق/8م پدیدار گشت و سپس به شاخه‏ها و گروههایی چند منقسم شد. اسماعیلیان, همچون شیعیان امامی, امامت را به نص می‏دانستند, اما درباره سلسله امامان پس از امام صادق (ع) , با دیگر پیروان آن امام دچار اختلاف گشتند. این فرقه نام خود را از اسماعیل فرزند امام جعفر صادق (ع) گرفته است.
اسماعیلیان و نخستین تشکلهای فرقه‏ای: با رحلت امام صادق (ع) در 148ق/765م, پیروان آن حضرت از میان شیعیان امامی به گروههایی منقسم شدند که دو گروه از آنها را می‏توان به عنوان نخستین گروههای اسماعیلی شناخت. طبق برخی روایات, امام صادق (ع) ابتدا فرزند ارشد خود اسماعیل را به جانشینی برگزیده, و نص امامت را بر او قرار داده بود, ولی طبق روایت اکثر منابع, اسماعیل چند سال قبل از پدر, وفات یافته بوده است.
یکی از دو گروه مورد بحث, مرگ اسماعیل را انکار کردند و در انتظار رجعت او به عنوان امام قائم و مهدی موعود باقی ماندند. این گروه را اسماعیلیه خالصه یا واقفه نامیده‏اند .
گروه دوم از اسماعیلیان نخستین, مرگ اسماعیل بن جعفر در زمان پدرش را پذیرفته بودند و پس از وفات امام صادق (ع) , فرزند ارشد اسماعیل, محمد را به امامت شناختند. این گروه به (مبارکیه) معروف شدند.
معاصران اسماعیلیان نخستین, غالبا آنان را باطنیه یا ملاحده یا قرامطه خطاب می‏کردند, ولی خود اسماعیلیان نخستین نهضتشان را (دعوت) یا (دعوت هادیه) می‏نامیدند.

لینک کمکی