تحقيق جنبش دانشجويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقيق جنبش دانشجويي :

اساساً جنبش دانشجویی, پدیده ای خاص در جوامع امروزی است و با کوشش جمعی از سوی گروهی جوان برای پیشبرد نوعی دگرگونی در جامعه تعریف می شود. بنابراین, این جنبش یک حرکت و جنبش اجتماعی به حساب می آید. هانا آرنت در کتاب (خشونت) می نویسد: (طغیان دانشجویان پدیده ای جهانی است و تجلیات آن در کشورهای گوناگون و دانشگاه های مختلف صورت های متفاوتی داشته است.)
پیدا کردن وجه مشترک اجتماعی برای این نهضت, امکان پذیر نیست, لکن باید اذغان نمود که آنچه افراد نسل جوان را همه جا از لحاظ روانی ممتاز می کند, شجاعت محض, اراده شگفت انگیز برای عمل و نیز اطمینانی به همان اندازه شگفت آور بر امکان دگرگون سازی است. دو ویژگی اساسی جنبش دانشجویی را از دیگر جنبش های اجتماعی عمومی و نظیر جنبش کارگری و جنبش های اجتماعی خاص (نظیر جنبش ضد برده داری و حمایت از حقوق زنان و ...) تفکیک می کند:
الف- ویژگی پرسش گری و روحیه چون و چرا کردن در قبال هر قضیه ای که منافع کوتاه مدت یا بلند مدتی را برای جامعه داشته باشد یا چنین منافعی را به خطر اندازد.
ب- ویژگی آرمان خواهی, اصول گرایی و کمال پرستی در ضمن نفی مناسبات تبعیض آمیز.
از سال (تأسیس دانشگاه تهران) تا کنون, هفتاد سال از عمر دانشگاه و جنبش دانشجویی در ایران می گذرد و در طول این مدت, جنبش دانشجویی فراز و نشیب های فراوانی را گذرانیده است. تأسیس شاخه دانشجویی حزب توده (), سرکوب دانشجویان در آذر , تسخیر سفارت آمریکا در تهران از سوی دانشجویان پیرو خط امام (), انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها (), دوم خرداد حادثه کوی دانشگاه () و ده ها حادثه تاریخی دیگر, نشانگر اهمیت نقش دانشگاه در تحولات جامعه ایران است و شاید اگر کمی در تاریخ جنبش دانشجویی در ایران تأمل کنیم, ویژگی های بارزی را مشاهده کنیم.

لینک کمکی