تحقيق جغرافياي مهاباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقيق جغرافياي مهاباد :

مهاباد در جنوب دریاچه ارومیه و در حد فاصل سیستم خطوارههای ارومیه که دریاچه ارومیه را احاطه نمودهاند و ادامه روند سیستم گسله زاگرس و در زون دگرگونی سنندج-سیرجان واقع شده است. از دیدگاه فعالیت لرزه خیزی این منطقه به نسبت زون بسیار فعال گسل پیرانشهر که در جنوبغربی و غرب و همچنین سیستم خطواره های ارومیه که در شمال آن قرار دارد منطقه ای نسبتًا آرام را مشخص مینماید.
روند خطواره های ساختاری ارومیه که بصورت نردبانی در حد فلصل دو سیستم گسله تبریز- زنجان و زرینه رود - اراک قرار گرفتهاند حوضه فروروی را در یک سیستم کششی مماسی - راستگرد ایجاد کرده است که در این سیستم حوضه دریاچه ارومیه در حال فرورفتن میباشد. در این میان خط ساختاری تبریز - زنجان همراه با فعالیت بسیار زیاد لرزه خیزی و وقوع حداکثر 12 زمین لرزه ویرانگر در تبریز طی سده گذشته منطقهای پر فعالیت را معرفی میکند. از سوی دیگر منطقه خرد شده زاگرس نیز که در بخش جنوب غربی وغرب محدوده شهر مهاباد قرار گرفته محل وقوع زلزله های فراوان و ژرف می باشد.

لینک کمکی