تحقيق کاويتاسيون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقيق کاويتاسيون :

معمولاً کاویتاسیون را با اثرات آن می شناسند. اثرات کاویتاسیون عبارتند از:
1- تغییرات مشخصات هیدرودینامیکی جریان.
2- تخریب مصالح پمپ
3- تولید صدا و اگر قدرت کافی باشد ارتعاشات
کاویتاسیون را بسته به ویژگیهایش می توان به انواع زیر تقسیم کرد:
1- کاویتاسیون متحرک:
زمانی که حبابهای منفرد یا ابر حبابی در نقاط کم فشار جریان سیال, بوجود آیند وهمراه جریان سیال, سیلان نمایند (اول بوجود آمده وگسترش می یابند سپس ناگهانی مضمحل می شوند) گویند کاویتاسیون متحرک وجود دارد.
2- کاویتاسیون ثابت:
زمانی که به وجود می آید که جریان در حال جدایش از یک سطح صلب می باشد و نشان دهنده جوشش توربولانس در سطح جدایش می باشد. سیال در مجاورت منطقه کاویتاسیونی حفره های نسبتاً کوچک و متحرکی را شامل می شود که در بالا دست جریان رشد کرده و در منطقه پایین دست جریان از بین رفته و ناپدید می شوند.
3- کاویتاسیون چرخشی:
معمولاً در بخش میانی جریان بوجود می آید مثل وسط لوله مکش پمپ, اینگونه کاویتاسیون دارای عمر کمتری نسبت به سایر موارد می باشد.
4- کاویتاسیون ارتعاشی:
این نوع کاویتاسیون بر روی سطح صلب در جائی که فشار بحرانی تبخیر به علت حرکت نوسانی سیال مهیا می شود بوجود می آید این نوع جریان مثلاً در محفظه خنک کننده موتورهای احتراقی یافت می شود.

لینک کمکی