تحقيق گرما مادر انرژي‌ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقيق گرما مادر انرژي‌ها :

نور یکی از مباحث و پدیده هایی است که از قرن هیجدهم دانشمندان را به خود معطوف کرده است . دوگانه بودن خواص نور , یکی از مهم ترین عامل جذب دیگران به خود بوده است .

نور یکی از مباحث و پدیده هایی است که از قرن هیجدهم دانشمندان را به خود معطوف کرده است . دوگانه بودن خواص نور , یکی از مهم ترین عامل جذب دیگران به خود بوده است . الکترون ها نیز همانند نور دارای خواص موجی و مادی می باشند , هنگامی که الکترون های یک اتم , انرژی دریافت می کنند به سطوح بالای اتم می روند که حالت برانگیختن به اتم دست داده می شود . هنگامی که الکترون ها از سطوح انرژی بالاتر به سطوح انرژی پایین تر می روند , آن مقدار انرژی که دریافت کرده اند را به صورت نور پس می دهند .
ارتعاش اتم ها باعث تولید نور می شود , و نور گسیل شده از الکترون های یک اتم , در یک جهت و راستا قرار دارند . اما نور های گسیلی از مجموعه اتم ها در تمام جهات و به خط مستقیم سیر می کنند . در لیزر نور های گسیلی در یک جهت و راستا است .
نور را می توان در فرآیند های فیزیکی , واکنش های شیمیایی , سوختن و شکاف های هسته ای , مشاهده کرد . قبل از شروع در مورد تولید نور در این فرآیند , بهتر است ابتدا بحثی در مورد گرما داشته باشیم . با پی بردن به ماهیت گرما , می توانیم نور را به آسانی بشناسیم . گرما موجی است که طول موجش بزرگتر از طول موج نور مرئی است .
هنگامی که امواج گرما انرژی دریافت می کنند , طول موج آن ها کاهش می یابد و با دریافت انرژی به طور متداول , این امواج در محدوده طیف رنگی ( نور مرئی ) قرار می گیرند , که در این حالت ما , این امواج گرما را به صورت نور مشاهده می کنیم .این امواج با دریافت انرژی بیشتر , از محدوده نور مرئی خارج می شوند ( مانند شکاف های هسته ای) .

لینک کمکی