مقاله آزادى و عدالت در انديشه امام خمينى (ره)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله آزادی و عدالت در انديشه امام خمينی (ره) :

پیشگفتار
در نگاه نخستین به مفاهیم آزادی و عدالت, ارتباط و هماهنگی خاصی میان این دو مفهوم نمی‏یابیم و آنچه را از این دو مفهوم دریافت می‏کنیم دو گانگی و تا حدی بیگانگی است.
لیکن پس از بررسی این دو حقیقت و دریافت واقعیت آنها, هیچ گونه بیگانگی را در این دو مفهوم درک نمی‏کنیم و درمی‏یابیم که وابستگی میان آنها به اندازه‏ای است که هر کدام با نبود دیگری, تحقق نیافته و به وجود نمی‏آید; آزادی از عدالت‏سرچشمه می‏گیرد و عدالت در پناه آزادی اجرا می‏گردد و در نتیجه, پیدایش یکی از آنها بدون دیگری امکان ندارد. تلاش ما در این مقاله, روشنگری حقیقت این دو مفهوم از دیدگاه امام خمینی قدس سره و بیان ارتباط و وابستگی میان آنها در اندیشه والای بزرگترین مجری عدالت و سخت کوشترین آزادی خواه و آزادی بخش معاصر بنیانگذار جمهوری اسلامی امام راحل قدس سره است که در گفتار و کردار خود, این دو مفهوم را روشن کرده و با تلاشی همه جانبه, خواهان اجرا و پیاده ساختن آنها در جامعه اسلامی بود و روشن است که سخن ما, در روشنگری مفهوم سیاسی آزادی و عدالت است, نه مفهوم کلامی و فلسفی و دیگر مفاهیم آنها.

لینک کمکی