مقاله فرمان کشف حجاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله فرمان کشف حجاب :

بخشی از فهرست مقاله فرمان کشف حجاب

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه : 1
تاریخچه حجاب : 2
نگاه تاریخی به حجاب ستیزی – از رضا خان تا شیراک : 4
اسلام و حجاب : 7
فلسفه پوشش در اسلام : 13
واژه حجاب : 13
سیمای حقیقی مسئله حجاب : 18
زن و حجاب : 33
چگونگی حجاب : 35
حجاب زن حق الهی : 37
پوشش زن : 39
حجاب حق زنان , حق مردان : 42
پس زمینه اندیشه های جهانی در مورد حجاب : 43
اندیشه های قدرتمند قرن 20 : 46
پیش زمینه اندیشه ها در ایران : 46
زنان در آستانه ورود به انقلاب : 48
6 حضور و حجاب زن و نحوه برخورد آن : 50
حجاب , یک فریضه عبادی – عرفانی – حماسی : 51
ضرورت طرح حجاب از جانب مکتب اسلام : 52
وضعیت حجاب در دوران فعلی : 54
حدود پوشش : 56
راه های مقابله با بی حجابی و بد حجابی : 57
مسئله حجاب اسلامی در کشور آلمان : 58
نتیجه : 63
3 اصل ضروری رفع حجاب : 65
شاهکار بزرگ تاریخ شاه : 66
بزرگداشت روز 17 دی توسط روزنامه های دولتی : 67
برداشتن روسری از سر زنان توسط پلیس : 68
محمدرضا و کشف حجاب : 68
روبه دیوار ایستادن زنان در تمام طول سخنرانی رضا شاه : 69
اهانت و کتک زدن به زنهای چادری : 70

مقدمه
با هجوم عظیم فرهنگی در دو قرن اخیر بر جوامع اسلامی یکی از جنجال برانگیزترین مسائل, موضوع حجاب زنان و بالاخره تردید در ضرورت آن بود. مصطفی کمال پاشا در ترکیه و به تقلید او رضا شاه در ایران, علیه مستوری زنان و حتی اجبار آنان به بی‌حجابی تا دخالت قوای قهریه و کمک گرفتن از پلیس و پاسبان پیش رفتندواز سیل عظیم تبلیغاتی که حجاب را نشانه‌ای از اسارت زنان می‌دانست, بهره جستند.
قبل از انقلاب اسلامی, روشنفکران مسلمان برای مبارزه با فرهنگ مهاجم زمان, بار دیگر داوطلبانه به این سنت اسلامی روی آوردند. از آنجا که این اقبال با سایر آرمانها و اصول آن نهضت هماهنگی داشت, بسرعت در میان دانشگاهیان و تحصیل‌کرده‌گان و سایر قشرهای شهری ایران توسعه یافت و حتی گاهی بصورت پرچم و نشانه‌ای علیه فرهنگ حاکم در آمد.
پس از پیروزی انقلاب, میل و رغبت بسیاری از زنان به سردی و گاهی مقاومت در مقابل حجاب مبدل شد. فشارهای نامناسب و غالباً غیر عاقلانه, فاصله عظیم میان قول و فعل و شکاف میان عقیده و سازماندهی, بر دلسردی‌ها و مقاومت‌ها افزود. و بالاخره حوادث گوناگون سیاسی به مخالفان جرأت داد تا بار دیگر پوشش زنان را به عنوان نشانه اسارت آنان تبلیغ کنند.
مخالفان بی عدالت فرهنگ اسلامی به بهانه همین مسائل, دستاویزی برای سو استفاده خود یافته و با تمام قوا درصدد تخطه مجموعه اصول و کلیت احکام اسلامی برآمدند. شاید تلقی مردم از اصرار و پافشاری حاکمیت بر او حجاب, بیشتر به عنوان نمایش قدرت و نشانه اقتدار حکومت بوده است تا خیر خواهی مشفقانه و ایکاش این چنین بود.
اینکه غالب مردان بهنگام مراوده با زنان بی پوشش, عنان و اختیار را از کف داده و به جای سازندگی بسوی تباهی می‌روند, یا وظیفه و احساس برادری نسبت به زنان, جای خود را به کامجوئی و تسلط طلبی خواهد داد, یا حریم مقدس زنان, بسیار محترم تر از آنست که دائماً هدف نگاههای حریصانه و خریدارانه قرار گیرد, و اینکه زیباییهای خدادادی مادران جامعه وسیله‌ای برای ثروت اندوزی و فروش کالا نیست, وضع عمومی زنان در غرب, بی‌ثباتی خانواده‌ها, دربدری کودکان معصوم و ... همگی از ابعاد مهم و جهات مختلف این مسأله است که می‌توان مطرح ساخت.

لینک کمکی