تحقيق اسيد معده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقيق اسيد معده :

اولین بار در سال 1874, بوچر وجود میکروارگانیزم های مارپیچی را در معده پستانداران گزارش کرد. در سال 1924 کوک و ست دریافتند که در معده انسان اوره به مقدار فراوان فعالیت دارد. در سال 1959 مشخص شد که این فعالیت بر اثر تجویز آنتی بیوتیک از بین می رود و در نتیجه باید منشا این آنزیم باکتری باشد.

لینک کمکی