مقاله التهاب ريوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله التهاب ريوي :

التهاب ریوی ( CF ) یک نقص عضو ژنتیکی است که بر روی سیستم های گوارشی و تنفسی تاثیر می گذارد. این بیماری معمولاً بوسیله COPO ترشح کم لوزالمعده و غیر طبیعی بودن سطح الکترولیز در عرق بدن مشخص می شود.
CF اغلب در بین مردمان آسیایی معمول است و 70% بیماران CF را کودکان و جوانان شامل می شوند.

لینک کمکی