مقاله کنترل کيفيت فرش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کنترل کيفيت فرش :

بخشی از فهرست مقاله کنترل کيفيت فرش

تعیین منحنی تغییرات طول الیاف پنبه به وسیله شانه سوایگل (Comb Sorter) 1
اندازه گیری طول الیاف پشم (به روش دستی) 6
اندازه گیری ظراف الیاف پشم (روش میکروسکوپی) 8
اندازه گیری ظرافت الیاف پنبه (میکرونر) 15
رسیدگی الیاف پنبه 17
اندازه گیری مقاومت دسته ای الیاف پنبه 25
اندازه گیری استحکام الیاف (به صورت تک لیف) 29
روش نمونه گیری از الیاف 32
تعیین ثبات رنگ در برابر نور 33
تعیین ثبات رنگ در برابر مالش 41

هدف آزمایش:
رسم منحنی تغییرات طول الیاف پنبه نسبت به فراوانی آنها, تعیین طول مؤثر, درصد الیاف کوتاه (کمتر از نصف طول موثر) و توزیع طولی آن.

وسایل لازم:
1- دستگاه comb Sorter
2- ترازوی دقیق برای توزین الیاف
3- گیره مخصوص
4- چنگال فشرده دهنده
5- پنس ـ سوزن دسته دار ـ صفحه مخملی ـ سه عدد شیشه ـ تلق.

شرایط آزمایش:
شرایط استاندارد 20 ± 2°c و %65 ± 2 رطوبت نسبی (به استاندارد ملی ایران به شماره 948 مراجعه شود.)

شرح آزمایش:
1- ابتدا به تمیز بودن دستگاه مطمئن شوید. سپس نمونه ای از الیاف پنبه را به وزن 20 میلی گرم برداشته و توسط دست آن ها را چندین مرتبه بکشید تا الیاف کاملاً صاف و موازی گردند.
2- شانه را از پشت به طرف خود قرار دهید و شانه های بالایی را بلند کنید و نمونه صاف شده را در سمت راست دستگاه شانه پایین قرار دهید به طوری که نیم سانتی متر از الیاف از اولین شانه بیرون آمده باشند.
3- توسط گیره فشاری الیافی را که بیشتر از بقیه الیاف بیرون آمده اند و باعث نامنظمی و ناصافی انتهای الیاف شده اند را بیرون آورید تا لبه کاملا صافی ایجاد گردد. الیاف بیرون آورده شده را بین دو صفحه شیشه ای قرار دهید.

لینک کمکی