مقاله شيوه بازيگري با توجه به سيستم استانيسلاوسکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شيوه بازيگري با توجه به سيستم استانيسلاوسکي :

- (رئالیست) چیست؟
نام رئالیسم و قواعد مکتب آن را نخست (شانفلوری) در اولین نوشته های خود بتاریخ 1843 به میان آورد. در (مانیفست رئالیسم) چنین نوشت: (عنوان (رئالیست) به من نسبت داده میشود, همانطور که عنوان (رومانتیک) را به نویسندگان و شاعران سال1830 اطلاق می کنند.)
رئالیست و برون گرایی:
رئالیسم در درجه اول بصورت مشف و بیان واقعیتی می شود که رومانتیسم یا توجهی به آن نداشت و یا آن را مسخ می کرد. در این دوران سلطه علم و فلسفه اثباتی رمان نمی تواند وجود خود ار توجیه کند مگر با کنار گذاشتن وهم و خیال و توسل به مشاهده. فلوبر می گوید: (رمان باید همان روش علم را برای خود برگزیند.) و تن می گوید: (امروز از زرمان انتقاد و از انتقاد تا رمان فاصله زیادی نیست. هر دو تحقیق و مطالعه ای در باره انسان هستند.) همه آن چیزهایی که در رومانتیسم, چیزی غیرواقعی را جایگزین واقعیت می کرد: (از قبیل ماورا الطبیعه, فانتزی, رؤیا, افسانه, جهان فرشتگان, جادو و اشباح) حق ورود به قلمرو رئالیسم ندارند.
البته توجه به سرزمین های دیگر و به زمان های دیگر (سفر در مکان و سفر در زمان) که از مشخصات رومانتیسم بود, هیچکدام از ادبیات رئالیستی حذف نشده اند. اما جای خیالبافی در باره سرزمین های دوردست را سفر واقعی و مشاهده آن سرزمین ها گرفته است: فلوبر پیش از نوشتن (سالامبو) به (تونس) سفر می کند و طبعاً چون سفر در داخل هر کشور آسانتر از سفر به کشورهای دوردست است رمان های نویسندگان رئالیست بیشتر شرح و تحلیل شهرها و محله های سرزمین خودشان را در بر دارد. (بعنوان مثال: استکهلم در آثار استریندبرگ, نورماندی در آثار فلوبر و موپاسان, (بری) در آثار ژرژساند, (سیسیل) در آثار ورگا و رومانی در آثار امینسکو جای مهمی را اشغال کرده اند.

لینک کمکی