مقاله رايگان مواد مازوجي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رايگان مواد مازوجي :

مواد مازوجی در اغلب مواد نباتی وجود دارند و دارای عکس العملهای زیر میباشند :
1- واکنشهای اسیدی
2 – واکنشهای طعمی قابض

افزودن قلیایی به این مواد ترکیباتی میدهند که در مجاورت هوا رنگ قهوه ای به خود میگیریند با پوست حیوانات هم ترکیب شده , ماده غیر قابل حل تشکیل میدهند از این رو در چرمسازی از آن استفاده میشود .
خود مازوج از همه مواد , مازوجی بیشتر دارد به گونه ای که در برخی اوقات 45 تا 70 درصد مواد مازوجی در آن یافت میشود مواد شیمییایی مطبوع با مازوج واکنش زیر را دارد :
املاحی مانند کرم تولید رسوب قهوه ای مینماید , املاح سرب تولید رسوب نارنجی و املاح قلع تولید رسوب خاکستری مینماید .

لینک کمکی