مقاله بررسي کيفيت آبهاي زيرزميني و تاثير سازندهاي زمين شناسي موجود در دشت ايذه

ارد بخشی از متن مقاله بررسي کيفيت آبهاي زيرزميني و تاثير سازندهاي زمين شناسي موجود در دشت ايذه : محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران تعداد صفحات:12 نویسنده(ها): اشرف مکوندی – کارشناس ارشد سازمان آب و برق خوزستانپریسا اعتضادی – کارشناس آب منطقه ای اراکمیترا جودکی – کارشناس آب منطقه ای اراکهدی نظری – چکیده: محدوده مورد مطالعه دارای مساحتی معادل 388 کیلومتر مربع است، که از این مساحت 173 کیلومتر مربع آن شامل دشت آبرفتی و مابقی 215 کیلومتر مربع دیگر مربوط به بخش کوهستانی است. زمین شناسی و تکتونیک منطقه در هر بخش از دشت شرایط خاصی را بوجود آورده است، به طوری که جنس رسوبات در مرکز و اطراف دریاچه های میانگران و

مقاله گزارشات ارزش سرمايه انساني

ارد بخشی از متن مقاله گزارشات ارزش سرمايه انساني : محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران تعداد صفحات:12 نویسنده(ها): اشرف مکوندی – کارشناس ارشد سازمان آب و برق خوزستانپریسا اعتضادی – کارشناس آب منطقه ای اراکمیترا جودکی – کارشناس آب منطقه ای اراکهدی نظری – چکیده: محدوده مورد مطالعه دارای مساحتی معادل 388 کیلومتر مربع است، که از این مساحت 173 کیلومتر مربع آن شامل دشت آبرفتی و مابقی 215 کیلومتر مربع دیگر مربوط به بخش کوهستانی است. زمین شناسی و تکتونیک منطقه در هر بخش از دشت شرایط خاصی را بوجود آورده است، به طوری که جنس رسوبات در مرکز و اطراف دریاچه های میانگران و

مقاله سدهاي زيرزميني روشي موثر در مديريت منابع آب و مقابله با کم آبي

ارد بخشی از متن مقاله سدهاي زيرزميني روشي موثر در مديريت منابع آب و مقابله با کم آبي : محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران تعداد صفحات:12 نویسنده(ها): اشرف مکوندی – کارشناس ارشد سازمان آب و برق خوزستانپریسا اعتضادی – کارشناس آب منطقه ای اراکمیترا جودکی – کارشناس آب منطقه ای اراکهدی نظری – چکیده: محدوده مورد مطالعه دارای مساحتی معادل 388 کیلومتر مربع است، که از این مساحت 173 کیلومتر مربع آن شامل دشت آبرفتی و مابقی 215 کیلومتر مربع دیگر مربوط به بخش کوهستانی است. زمین شناسی و تکتونیک منطقه در هر بخش از دشت شرایط خاصی را بوجود آورده است، به طوری که جنس رسوبات در مرکز و اطراف دریاچه های میانگران و