مقاله بررسي مدل پراکنش قرقاول معمولي در منطقه شکار ممنوع لفور

ی از متن مقاله بررسي مدل پراکنش قرقاول معمولي در منطقه شکار ممنوع لفور : سال انتشار: 1394 تعداد صفحات:12 چکیده: قرقاول به راسته ماکیان ساتان تعلق دارد. قرقاول معمولی از گونه های این راسته است که هدف موضوعی این مجموعه را به خود اختصاص داده است. در ایران قرقاول ها در کناره های دریای خزر، شمال غرب و شمال شرق کشور زیست می کنند. لفور یکی از مناطق شکار ممنوع استان مازندران می باشد که در شهرستان سواد کوه در استان مازندران در شمال ایران است که بررسی مدل پراکنش قرقاول خزری در آن مورد بررسی قرار گرفته است. تئوری آنتروپی بیشینه مدلی می باشد که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده، مقدار شاخص AUC

تحقيق ديمر

ارد بخشی از متن تحقيق ديمر : سال انتشار: 1394 محل انتشار: کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی تعداد صفحات:12 نویسنده(ها): حسن حسن زاده حسین آبادی – استادیار گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر چکیده: قرقاول به راسته ماکیان ساتان تعلق دارد. قرقاول معمولی از گونه های این راسته است که هدف موضوعی این مجموعه را به خود اختصاص داده است. در ایران قرقاول ها در کناره های دریای خزر، شمال غرب و شمال شرق کشور زیست می کنند. لفور یکی از مناطق شکار ممنوع استان مازندران می باشد که در شهرستان سواد کوه در استان مازندران در شمال

مقاله ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)

ی از متن مقاله ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه) : سال انتشار: 1394 تعداد صفحات:12 چکیده: قرقاول به راسته ماکیان ساتان تعلق دارد. قرقاول معمولی از گونه های این راسته است که هدف موضوعی این مجموعه را به خود اختصاص داده است. در ایران قرقاول ها در کناره های دریای خزر، شمال غرب و شمال شرق کشور زیست می کنند. لفور یکی از مناطق شکار ممنوع استان مازندران می باشد که در شهرستان سواد کوه در استان مازندران در شمال ایران است که بررسی مدل پراکنش قرقاول خزری در آن مورد بررسی قرار گرفته است. تئوری آنتروپی بیشینه مدلی می باشد که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده، مقدار شاخص AUC