مقاله بررسي ديناميسم جمعيت دوگونه Broscus karelinii و Pterostichus macerوقدرت شکارگري آن ها بر روي شفيره هاي مگس ميوه مديترانه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ديناميسم جمعيت دوگونه Broscus karelinii و Pterostichus macerوقدرت شکارگري آن ها بر روي شفيره هاي مگس ميوه مديترانه اي :


محل انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
مرتضی نورمحمدپور – کارشناسی ارشد حشره شناسی
معصومه شایان مهر – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:
در این پژوهش توانایی شکارگری دوگونه از سوسک های کارایید Broscus karelinii و Pterostichus macer از شفیره های مگس میوه مدیترانه ای تحت شرایط باغی با استفاده از استخراج DNA وواکنش PCR مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین تغییرات جمعیت دوگونه فوق در طی سال های زراعی 90-91 در باغات مرکبات استان مازندران موردبررسی قرار گرفت. دو گونه جز گونه های فعال و غالب در بین سوسک های کارایید موجود در باغات مرکبات بابلسر می باشند. این دوگونه B. Karelinii و P. macerدر زمانی حضور مگس میوه مدیترانه ای در باغ حضور فعال دارند و می توانند به عنوان یک شکارگر موثر از شفیره های مگس میوه مدیترانه ای در باغات مرکبات مطرح شوند.

لینک کمکی