مقاله بررسي ديدگاه مصرف کنندگان نسبت به منافع و موانع استفاده از کشاورزي ارگانيک و تمايل به مصرف اين محصولات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ديدگاه مصرف کنندگان نسبت به منافع و موانع استفاده از کشاورزي ارگانيک و تمايل به مصرف اين محصولات :تعداد صفحات:8
چکیده:
افزایش تولید و توجه به محصولات ارگانیک پاسخی بود به مسائل و مشکلات ایجاد شده درمحیط زیست و سلامت جوامع درعرصه کشاورزی به دلیل افزایش مصرف مواد و سموم شیمیایی در راستای افزایش تولیدات کشاورزی, بنابراین در این تحقیق به دلیل اهخیت کشاورزی ارگانیک در سال های اخیر, تمایل افراد به استفاده از این محصولات, منافع و موانع موجود در استفاده از این محصولات از دیدگاه 389 نفر از دانشجویان در دو دانشگاه استان خوزستان, مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادد جنسیت نتوانست در تمایل دانشجویان به استفاده از محصولات ارگانیک تفاوت آماری معنی داری ایجاد کند. نتایج تحلیل رگسیونی نیز نشان داد که منافع استفاده از محصولات ارگانیک می تواند بخش قابل ملاحظه ای از تمایل دانشجویان را به مصرف این محصولات تبیین نماید.

لینک کمکی