مقاله بررسي دو کود نيترات آمونيوم و اوره بر عملکرد گندم ديم در مقايسه با شرايط کشاورزان در سه منطقه مطالعاتي استان زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي دو کود نيترات آمونيوم و اوره بر عملکرد گندم ديم در مقايسه با شرايط کشاورزان در سه منطقه مطالعاتي استان زنجان :


محل انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
لیلا تابنده – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی, منابع طبیعی استان زنجان
مهدی طاهری – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان
محمد اسماعیلی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی, منابع طبیعی استان زنجان

چکیده:
این پروژه به منظور بررسی اثر دو نوع کود نیتروژنه (آوره و نیترات آمونیوم) بر عملکرد گندم دیم, 60 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منابع اوره و نیترات امونیوم به علاوه یک کرت با شرایط کشاورز در سه منطقه خدابنده, ایجرود و روستای رامین در استان زنجان به اجرا درآمد. گندم رقم آذر 2 با تراکم بذر 350 دانه در متر مربع کشت شد. مقایسه میانگین عملکرد دان, کاه و کلش, وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک در هر یک از مناطق مذکور با آزمون انجام شد. نتایج نشان داد که در سه منطقه مورد مطالعه, کلیه پارامترهای اندازه گیری شده با کاربرد کود نتیرات آمونیوم در مقایسه با شرایط کشاورز و کود اوره اغلب روند افزایشی نشان داد طبق محاسبات آماری , کود نیترات آمونیوم بیشترین تأثیر معنی دار را در عملکرد دانه و کاه و کلش گندم دیم منجر به افزایش منافع و سود کشاورز در سطح استان شد. بنابراین می توان چنین استنباط کرد که استفاده از این کود (نیترات آمونیوم) توجیه اقتصادی مناسبی در افزایش عملکرد گندم کاران استان زنجان را به دنبال خواهد داشت

لینک کمکی