مقاله بررسي توزيع شکل هاي شميايي اهن در خاک هاي آهکي استان کردستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي توزيع شکل هاي شميايي اهن در خاک هاي آهکي استان کردستان :تعداد صفحات:5
چکیده:
تولید پایدار محصولات کشاورزی, نیازمندسطوح کافی آهن به شکل های جذب برای گیاه است. از آن جا که بیشتر آهن کل خاک برای جذب فوری گباه قابل استفاده نیست, و تنها برخی شکل های آن قابل جذب برای گیاه است این بررسی ه منظور تعیین شکل های مختلف آهن در خاک های استان کردستان انجام شده است. در این مطالعه 20 نمونه خاک با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مختلف انتخاب شد و شکل های شیمیایی آهن در آن ها به روش عصاره گیری دنباله ای سینگ و همکاران تعیین گردید نتایج این مطالعه نشان داد که بشیترین شکل آهن در این خاک ها به صورت باقیمانده و پیوند یافته بااکسیدهای اهن بی شکل و متبلور است و بخش ناچیزی از آهن در محلول خاک وجود دارد. که این می تواند حاکی از نقش پراهمیت اکسیدهای آهن در جذب سطحی آهن در این خاک ها باشد.

لینک کمکی