مقاله بررسي تغييرات يکسري از آنزيم هاي آنتي اکسيدان در گندم طي مرگ برنامه ريزي شده در اثر تيمار با اسيدساليسيليک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تغييرات يکسري از آنزيم هاي آنتي اکسيدان در گندم طي مرگ برنامه ريزي شده در اثر تيمار با اسيدساليسيليک :


محل انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
شیوا حمیدزاده مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
سدابه جهانبخش گده کهریز – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
علی عبادی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
لیلا فراورده – عضوهیئت علمی بخش تحقیقات آفت کش ها

چکیده:
گندم بطور مداوم با تنش های مختلف محیطی مواجه می باشد. مرگ برنامه ریزی شده سلول که یک روند طبیعی در نمو و تمایز بافتهای گیاهی می باشد و منجر به مقاومت در برابر عوامل محیطی تنش زا می شود.مرگ سلولی در طول اکثر تعاملات بین گیاه و پاتوژن اتفاق می افتد که می تواند با توجه به چرخه زندگی پاتوژن, باعث مقاومت ویا حساسیت بیشتر در سلول میزبان شود.بنابراین آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. در این تحقیق اسید سالیسیلیک, به دو رقم چمران (مقاوم به فوزاریوم) و فلات (حساس به فوزاریوم) در غلظت های 5, 2, 5|, 10 میلی مولار تیمار شد و نمونه برداری 8 و 12 ساعت بعد از تیمار انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که پرولین در هر دو رقم در اثر تیمار کاهش یافته است ودر عین حال کاتالاز و پراکسیداز در هر دو رقم افزایش یافته است , اما میزان افزایش در رقم مقاوم چمران بیشتر از رقم حساس فلات است.

لینک کمکی