مقاله بررسي تغييرات کمي اب زيرزميني آبخوان دشت اردبيل طي ده سال آبي دوره آماري (81-80 تا 90-89)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تغييرات کمي اب زيرزميني آبخوان دشت اردبيل طي ده سال آبي دوره آماري (81-80 تا 90-89) :تعداد صفحات:6
چکیده:
مقدار زیادی از آب در زیرزمین ذخیره شده است. این آب می تواند حرکت کند, هرچند خیلی آرام, ولی هنوز به عنوان بخشی از چرخه ی عظیم آب به شمار می رود. بخش بزرگی از آب زیرزمینی دارای منشا بارندگی ای می باشد که به سطح زیرین خاک نفوذ می یابد. بالاترین لایه ی خاک, منطقه ی غیر اشباع می باشد, جایی که مقدار آب در آن در طی زمان تغییر می کند اما خاک را خیس نمی کند. زیرا این لایه, منطقه ی اشباع وجود دارد که تمام خلل و فرج, ترک ها, فاصله ی بین سنگها و ذرات خاک پر ازآب می باشد.هدف از این پژوهش صرفاً بررسی تغییرات کمی اب زریزمینی منطقه ای اشباع خاک است که بصورت سالانه در طی 10 سال ابی (81-80 تا 90-89) در ابخوان دشت اردبیل انجام شده است. نتیجه ی این پژوهش بعد از استخراج مقادیر سطح اب زیرزمینی بصورت سالانه از 26 حلقه چاه مشاهده ای با استفاده از نرم افزار Excell نشان می دهد که در 6 حلقه چاه مشاهده ای در سال ابی 90-89 نسبت به 81-80 افزایش تراز آب ودر 20 حلقه چاه نیز در سال ابی 90-89 نسبت به 81-80 کاهش تراز زیرزمینی وجود داشته است.

لینک کمکی