مقاله تنوع قومي در شهرها و کلانشهرها، فرصت يا چالش؟ (در راستاي توسعه پايدار شهري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تنوع قومي در شهرها و کلانشهرها, فرصت يا چالش؟ (در راستاي توسعه پايدار شهري) :تعداد صفحات:20
چکیده:
امروزه جمعیت شهرنشین در کشور به دلایلی همچون مهاجرت روستائیان به شهرها, روند رشد طبیعی جمعیت و غیره رو به فزونی است. سیل عظیم مهاجرت ها از نقاط مختلف کشور, با قومیت ها و فرهنگ های مختلف و استقرار آنها در شهرهای کشور, مدیریت شهری را با یک سری چالش ها و فرصت ها مواجه ساخته است. در این راستا مدیران و برنامه ریزان شهری باید با دقت و رسوای خاص از پتانسیل های قومیت های مختلف در سطح شهرها استفاده کرده و همچنین با تدابیر مناسب, چالش های فراروی شهرها در اثر النقاط فرهنگی, تنوع قومی و مطالبات متفاوت آنها را به فرصت تبدیل کرده تا بتوانند با برنامه ریزی دقیق, امکانات و تسهیلات مناسب شهری را در اختیار شهروندان قرار داده و آسایش و امنیت و محیطی سالم را برای شهرنشینان به ارمغان آورند. بنابراین باید به مقوله تنوع قومی و فرهنگی در سطح شهرها به طور عمیق پرداخته شود و از جنبه های مختلف مردم شناسی, فرهنگ و م سائل اجتماعی و اثرات آنها در سطح شهرها مورد بررسی قرار گیرد, تا بتوان در راستای شهری پیدار و امن با محیطی پرنشاط گامی مؤثر به جلو برداریم. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از مطالعات کابخانه ای, اسنادی, فرصت ها و چالش های تنوع قومی در شهرها را مورد بررسی قرار داده ا یم و در پایان راهکارهایی جهت بهبود زندگی قومیت ها در سطح شهرهای کشور ارائه داده شده است.

لینک کمکی