مقاله تأثير بسترهاي مختلف کشت بر جوانه زني و رشد دو گياه اسفرزه و اسپند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير بسترهاي مختلف کشت بر جوانه زني و رشد دو گياه اسفرزه و اسپند :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: سومین همایش سراسری محیط زیست, انرژی و پدافند زیستی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
فاطمه فاطمی نیک – مربی کشاورزی دانشگاه پیام نور, جمهوری اسلامی ایران

چکیده:
گیاهان اسفرزه ( Plantago ovata ) و اسپند ( Peganum harmala ) علیرغم داشتن خواص درمانی بسیار,از نظر زراعت کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. در این آزمایش جوانه زنی و رشد این دو گیاه در بسترهای مختلف کشت بررسی گردید. به همین منظور در دو آزمایش جداگانه(در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار) بذرهای اسفرزه و اسپند را در محیط های خاک, کود دامی, ماسه, خاکبرگ و کاه و کلش برنج کشت گردیدند ) 25 بذر در هر گلدان(. نتایج بدست آمده از آزمایش ها نشان داد که در گیاه اسفرزه و اسپند صفات سرعت رشد گیاهچه,متوسط سرعت جوانه زنی و ارتفاع گیاهچه در تیمار کاه و کلش برنج بیشترین اختلاف را ایجاد کرده بودند (درسطح 1 %) و همچنین بیشترین درصد کل جوانه زنی و میانگین روز جوانه زنی در تیمار ماسه برای گیاه اسفرزه ودر تیمار خاک برای گیاه اسپند حاصل گردید. طول دوره آزمایش 14 روز و دمای روز و شب به ترتیب 1 ± 25 / 22درجه سانتیگراد بود

لینک کمکی