مقاله ارزيابي انواع پاسخ هاي سازهاي استاتيکي و ديناميکي در شناسايي خرابي با استفاده از روش هاي مبتني بر تحليل حساسيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي انواع پاسخ هاي سازهاي استاتيکي و ديناميکي در شناسايي خرابي با استفاده از روش هاي مبتني بر تحليل حساسيت :


محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
غلامرضا هوائی – عضو هیأت علمی, دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا زارع – کارشناس ارشد سازه,, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

چکیده:
بطور کلی پاسخ های سازهای متعددی از قبیل تغییر شکل های استاتیکی و دینامیکی برای تعیین موقعیت و شدت خرابی ها به کار گرفته می شوند. باوجود اینکه اخیراً روشهای جدید و زیادی در این زمینه پیشنهاد شده است, اما روشهای مبتنی بر تحلیل حساسیت هنوز هم بطور گستردهایبرای بهروزرسانی و شناسایی خرابی مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق اثر پاسخ های سازهای مختلف, در روشهای عیب یابی مبتنی برتحلیل حساسیت برای یک سازه خرپای دوبعدی بررسی شده است. در مرحله اول, با در نظر گرفتن اثر خطا در پاسخ های سازهای مختلف و بهکارگیری روش مونتکارلو, شاخصی جهت بررسی حساسیت هر کدام از پاسخ ها نسبت به محل سنسورگذاری استخراج شده است. در مرحلهدوم از این تحقیق با به کارگیری پاسخ های سازه ای مختلف, شناسایی خرابی در سازه ها صورت گرفته است. وجود خطا در پاسخهای سازه ایاندازه گیری شده توسط سنسورها, مساله عیب یابی را با مشکل مواجه می کرد که برای حل این مشکل, روش تنظیم کننده تیخونوف جهت شناساییخرابی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بدست آمده ناشی از بررسی سازه موردنظر با استفاده از روش های ارائه شده, پاسخی را که دارایخطای کمتری جهت پیدا کردن خرابی بود و دقیق تر می توانست محل خرابی را شناسایی کند نشان داده شده است.

لینک کمکی