مقاله اکوتوريسم و طراحي مجموعه اقامتي- توريستي راهکاري در راستاي تقويت و ارتقاء صنعت گردشگري و کاهش اثرات زيست محيطي )نمونه موردي: منطقه 22 تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اکوتوريسم و طراحي مجموعه اقامتي- توريستي راهکاري در راستاي تقويت و ارتقا صنعت گردشگري و کاهش اثرات زيست محيطي )نمونه موردي: منطقه 22 تهران) :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس ملی چشم انداز 1404 و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
زینب داودی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی, واحد تهران غرب, گروه معماری, تهران, ایران
حسین ذبیحی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی, واحد علوم و تحقیقات, گروه تخصصی شهرسازی و معماری, تهران, ایران

چکیده:
در سالهای اخیر ملاحظات زیست محیطی موجب گردید تا اکوتوریسم به عنوان سازگارترین نوع گردشگری بیش از سایر اشکال گردشگریمورد توجه قرار گیرد. در واقع این نوع گردشگری در جهت ارتقای پیشرفت اقتصادی هر کشور, حفظ ارزشهای طبیعی, زیست محیطی و فرهنگیمناطق گردشگری تشخیص داده شده است. منطقه 22 تهران دارای جاذبههای گردشگری زیادی است که جذابیتهای ویژهای را برای گردشگرانداخلی و خارجی فراهم کرده است. این مقاله به روش مطالعات کتابخانهای و میدانی که به طریقه توصیفی تحلیلی تهیه شده تا به رابطه طبیعت و -گردشگری و تاثیر آن با طراحی مجموعههای اقامتی توریستی پی برد.

لینک کمکی