مقاله انعطاف پذيري مالي و تصميمات سرمايه گذاري اثبات و گواهي راجع به شرکتهايي که از اهرم پايين استفاده مي کنند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله انعطاف پذيري مالي و تصميمات سرمايه گذاري اثبات و گواهي راجع به شرکتهايي که از اهرم پايين استفاده مي کنند :

چکیده مطالب: ما فرضیاتی را که بیان می کنند که سیاست و خط مشی اهرمی همراه با انعطاف پذیری مالی توانایی سرمایه گذاری را بالا می برد را مورد بررسی قرار دادیم. تحلیل های ما نشان داد که پس از یک دوره استفاده از اهرم پایین, شرکتها قادرند مخارج سرمایه ای و میزان سرمایه گذاری های غیرعادیشان را افزایش دهند. میزان تأثیر برقراری وضعیت انعطافی در شرکت از لحاظ آماری و اقتصادی قابل ملاحظه است. سرمایه گذاری های جدید از طریق ایجاد انواع جدیدی از بدهی به وجود آمده اند, که این, شرکتها را به اهرم هدف مطلوب پیش بینی نزدیک تر می کند.
اولین نسخه: ژوئن 2006
این نسخه: سپتامبر 2007
کلمات کلیدی: انعطاف پذیری مالی, سرمایه گذاری, اهرم پایین, میزان حساسیت جریانهای نقدی
بررسی های اخیر نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی تصمیمات عمده و ابتدایی تصمیم گیرندگان را تحت تأثیر قرار می دهد. منعطف بودن در قادر سازی مسئولین برای عهده دار شدن سرمایه گذاری در آینده بسیار مهم است.

لینک کمکی