تحقيق بوتها و ربوتها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقيق بوتها و ربوتها :

(Bota) بوتها
یا روبوتهای نرم افزاری, نسخه های نرم افزاری روبوتهایی هستند که برای عمل کردن از طریق قوانین الگوریتمی رفتار برنامه ریزی می شوند. آنها برای ارتباط برقرار کردن با کاربران کامپیوتر یا عمل کردن به عنوان جانشین انسان یا انجام وظایف خاصی از قبیل جستجوی اطلاعات, سرگرم کردن مردم یا کمک در کارهای مربوط به وظایف ایجاد می شوند. مثلاً بوتهای پستی (mail bots) پیام های پست تلکترونیک جمع شده در صندوقهای پست الکترونیک را فیلتر می کنند. بوتهای سخنگو (chatter bots) برای برقرار کردن مکالمه با مردم برنامه ریزی می شوند. بوتهای منحل کننده می توانید پیام‌های ناخواسته را ردیابی کرده و آنها را از تابلوی اعلانات یا گروه های مباحثه حذف کنند. بوتهای بازی برای ایجاد کاراکترهایی که محیط های بازی را پر می کنند طراحی می شوند.

لینک کمکی