مقاله سياست هاي پولي هنوز انبساطي است

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سياست هاي پولي هنوز انبساطي است :

بسته پولی زیر ذره بین بخش خصوصی
چرا استقبال از اوراق مشارکت کاهش یافت؟
دنیای اقتصاد – رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ سپرده قانونی ضمن رد ادعای انقباضی بودن سیاست های پولی اعلام کرد که این سیاست ها تا حدودی انبساطی نیز هست. البته وی نگفت که درصورت رسمی شدن نرخ بهره اعلام شده, این سیاست ها کاملاانبساطی و تورم زا خواهد شد.
سیاست های بانک مرکزی منطقی است نه انقباضی
رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه سیاست های انقباضی را در پیش نگرفته است, گفت: حتی می توان سیاست های بانک مرکزی را درباره کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها تا حدودی انبساطی دانست.

لینک کمکی