مقاله خوارزمشاهيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله خوارزمشاهيان :

پیش از این به طور پراکنده از سلسله خوارزمشاهی سخن گفتیم.از ابتدای استقلال دولت‏های ایرانی, می‏توان داستان را چنین تصویر کرد که نخست, شخصیتی برجسته از شهری بر می‏خیزد, اندک اندک دولتی تشکیل داده و با جنگ و حماسه فراوان که معمولا همراه با کشت و کشتارهای زیاد است, دولتی فراگیر تشکیل می‏دهد.یک بار سیستان, چند بار خراسان و طبرستان و...اکنون نوبت خوارزم بود تا دولتی فراگیر البته نه چندان پر دوام تشکیل دهد.
خوارزم در شمال خراسان و غرب ماورا النهر قرار داد.در دوره‏هایی از تاریخ خود در شمار شهرهای خراسان و گاه در زمره شهرهای ماورا النهر به شمار می‏آید.اهمیت خوارزم و موقعیت جغرافیایی آن اقتضای آن دارد که منطقه‏ای مستقل به حساب آید, به ویژه که تا پیش از تسلط ترکان, زبان و فرهنگ ویژه خود را داشته است.پس از این تسلط, آن زبان و فرهنگ به طور کلی از میان رفت و تنها لغات اندکی از آن در برخی از متون بر جای ماند.البته زبان علمی مردم این دیار, زبان عربی بود و بسیاری از آثار مهم اسلامی که توسط عالمان این شهر تدوین شده در زبان عربی است.
خوارزم در قرن چهارم هجری, از مراکز مهمی فرهنگی بود و شخصیت‏هایی مانند ابو ریحان بیرونی در آنجا زندگی می‏کردند.
با تسلط سلجوقیان بر خراسان, این منطقه تحت سلطه آنان در آمد و یکی از امرای ترک دربار آنان, با نام انوشتگین به خوارزم فرستاده شد.وی طبق سنت مرسوم‏در خوارزم, خوارزمشاه نامیده شد.انوشتگین در سال 490 هجری درگذشت و فرزندش قطب الدین محمد حکومت خوارزم را عهده‏دار شد.وی در دوران امارت خود, هماهنگ با سلطان سنجر بوده و به عنوان دست نشانده آنان در این منطقه حکومت می‏کرد.
پس از درگذشت او در سال 521 فرزندش اتسز از سوی سلطان سنجر به امارت خوارزم انتخاب شد .وی به تدریج به استقلال گروید و کوشید تا دولتی مستقل از سلجوقیان در خوارزم پدید آورد .اتسز طی سالها امارت خود, میان خوارزمیان, شخصیتی محبوب بود و مردم به طور کامل از وی حمایت می‏کردند.

لینک کمکی