تحقيق روشهاي مبارزه با پولشويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقيق روشهاي مبارزه با پولشويي :

چکیده
پولشویی, عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه, به گونه ای که وانمود شود, این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه, در مقیاس بزرگ, گروهی, مستمر و درازمدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود..
پولشویی یک فرایند سه مرحله ای است که مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است که حاصل شده, مرحله دوم مخفی کردن ردپای وجوه برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد..
پولشویی آثار زبانبار بر اقتصاد, جامعه و سیاست دارد. آلوده شدن و بی ثباتی اقتصاد تضعـیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی, کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی, فاسد شدن ساختار حکومت, بی اعتمادی مردم, بی اعتباری دولتها و نهادهای اقتصادی کشور و... غیره تنها بخشی از این آثار است..

لینک کمکی