تحقيق تاثير تحريم‏هاى اقتصادى امريکا بر امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقيق تاثير تحريم‏های اقتصادی امريکا بر امنيت ملی جمهوری اسلامی ايران :

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران در فوریه 1979, جنجال‏های متنوع وپردامنه‏ای در روابط ایران و امریکا شکل گرفته است. این جدال‏ها بر رویکردهای‏متفاوت و حتی متضاد رهبران و مقامات عالیه دو کشور استوار می‏باشد. نوع رفتار واتهامات متقابل ایران و امریکا به گونه‏ای نمایان گردیده که مبتنی بر رنجش عمیق سیاسی‏آنان می‏باشد. چنین روندی از حوادث, بر توانمندی و مؤلفه‏های امنیت ملی جمهوری‏اسلامی ایران تاثیرات قابل توجهی برجای گذاشته است.
جدال‏های سیاسی یکی از اصلی‏ترین مؤلفه‏های کاهنده امنیت ملی محسوب‏می‏گردند. این امر می‏تواند در سطوح مختلفی ظاهر گردد. زمانی که کشورها با تهدیدات‏ساختاری و کارکردی رو به رو می‏شوند, انگاره‏های امنیتی در ادراک رهبران و مقامات‏عالیه آنان تقویت می‏شود; زیرا آنان برای مقابله با تهدیدات, نیازمند ابزارهای متنوعی‏خواهند بود. تهیه و به کارگیری این ابزارها طبعا با هزینه‏های فراگیری برای کشورهاهمراه می‏گردد. جدال‏های ایران و امریکا نیز با هزینه‏های متنوعی در حوزه منافع ملی ومزیت‏های ژئوپلتیکی همراه بوده است.
در روند چالش‏های متقابل ایران و ایالات متحده, امریکایی‏ها از الگوهای گوناگونی‏برای محدود کردن اهداف یاست‏خارجی جمهوری اسلامی ایران بهره گرفته‏اند. این‏امر بیان‏گر (استراتژی جنگ کم شدت Low Intensive War Strategy )علیه ایران‏می‏باشد.

لینک کمکی