مقاله تجزيه و تحليل سيستم اطلاعات : (سيستم بانکي) بانک پاسارگاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تجزيه و تحليل سيستم اطلاعات : (سيستم بانکي) بانک پاسارگاد :

بخشی از فهرست مقاله تجزيه و تحليل سيستم اطلاعات : (سيستم بانکي) بانک پاسارگاد

فهرست مندرجات
معرفی انواع سپرده ها 4
افتتاح حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت 5
حساب سپرده سرمایه 7
حساب و سرمایه گذاری بلندمدت 10
مفقودی , سرقت و یا معدوم شدن گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت 12
نرخ سود و طریقه پرداخت آن 12
نحوه حساب سپرده بلندمدت 14
فوق العاده ها و هزینه ها 18
افتتاح حساب از طریق وکالت 25
افتتاح حساب توسط قید 15
صدور گواهی سپرده سرمایه گذاری بلندمدت 16
سرقت و معدوم شدن گواهی سپرده 16
مزایا 26
تقصیرات و تنبیهات اداری 23
بازنشستگی , وظیفه و از کار افتادگی و پس انداز
آئین نامه استخدامی 22
بهداشت و رفاه مستخدمین 31
گزارش کار 32

معرفی انواع سپرده‌ها
انواع سپرده‌های عرضه شده توسط بانک پاسارگاد عبارتنداز:
• سپرده اندوخته فردا
• سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی و ویژه
• سپرده قرض الحسنه جاری
• سپرده‌های سرمایه‌گذاری
o کوتاه مدت
o کوتاه مدت ویژه ماهه
o کوتاه مدت ویژه ماهه
o کوتاه مدت ویژه ماهه
o بلند مدت
ساله
ساله
ساله
ساله
ساله
o گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام
گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص

لینک کمکی