مقاله تجزيه و تحليل و طراحى سيستمها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تجزيه و تحليل و طراحی سيستمها :

اهداف و موضوعات مورد بحث
در این فصل مباحث عمومی و مقدماتی تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها مورد بحث قرار می‏گیرد. خواننده با مطالعه این فصل در می‏یابد که اصولاً سیستم چیست, چه خصوصیاتی دارد, دارای چه ابعادی است, چه انواعی دارد, ضرورت توجه به سیستم چیست و تحلیلگر سیستم کیست.
همچنین در این فصل پس از ارائه یک طبقه بندی برای انواع سیستمها, سیستمهای مورد نظر این کتاب را که سیستمهای سازمانی- انسانی هستند مورد بحث قرار می‏دهد و برخی از خصوصیات اینگونه سیستمها را برمی‏شمرد. سپس چگونگی پیدایش علم تجزیه و تحلیل سیستم و علومی که شالوده این علم را تشکیل دادند, مورد بررسی مختصر قرار می‏گیرد. پس از آن مطالبی کلی و کلیدی پیرامون فعالیتهائی که در تجزیه و تحلیل سیستم انجام می‏شود بیان شده و خواننده در می‏یابد, اصولاً تجزیه و تحلیل سیستم چگونه انجام می‏شود.
تفاوتهای دیدگاهها از علم تجزیه و تحلیل و دیدگاه این کتاب از علم تجزیه و تحلیل سیستم و نیز ارتباط فراروند تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم با فراروند مهندسی نرم‏افزار, در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت و مهندسین نرم‏افزار جایگاه خود را در برخورد با مطالب این کتاب در می‏یابند.
در انتها نیز مهمترین خصوصیت تجزیه و تحلیل سیستم که رهیافتی بودن آن است مورد بحث قرار گرفته و اهدافی که از تجزیه و تحلیل سیستم دنبال می‏شود به همراه مفاهیم تفکر سیستمی به طور مختصر بیان می‏شود.

لینک کمکی