تحقيق ماهواره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقيق ماهواره :

عملکرد ماهواره به زبانی ساده
امروزه شاهد کاربرد وسیع تکنولوژی ماهواره ای در دنیا هستیم. تکنیکهای ماهواره ای نه تنها در خدمت سیستمهای مخابرات و صدا و تصویر قرار گرفته است, بلکه در پیشرفت علوم دیگر مانند علوم فضایی, زمین شناسی, هواشناسی و علوم نظامی نیز تأثیر بسزایی دارد. اساسی ترین بهره ای که سازمان صدا و سیما از تکنولوژی ماهواره می برد, انتقال صدا و تصویر است. به این نوع سرویس, سرویس پخش عمومی رادیو و تلویزیون یا( BSS (Broadcast satellite service می گویند . از سرویس های دیگر مورد استفاده در سیستمهای ماهواره ای, سرویس ارتباط ثابت FSS یا fix satellite service است که در این سرویس ارتباط رادیویی بین نقاط ثابت و ماهواره صورت می گیرد. این سیستم به این منظور ارتباطات تلفنی,تلگراف,‌دیتا و رادیو و تلویزیون بکار می رود. در این سرویسها با قراردادن یک آنتن کوچک و یک گیرنده(Receiver), سیگنالهای رادیو و تلویزیون دریافت می شود. با دیجیتال شدن سینگنالهای صدا و تصویر و پیشرفت سیستمهای فشرده سازی تعداد سیگنالهای بیشتری انتقال می یابد. بنابراین, از این تکنولوژی اقتصادی تر نیز شده است. علاوه بر این,‌در سیستمهای دیجیتال, کد گذاری سیگنالها باعث بالا رفتن امنیت انتقال سیگنال شده است.
مدار زمین ثابت:
FSS ‌و BSSعموماً در مدار زمین ثابت یا(GEO (Gostationary Orbit قرار دارند, این مدار یک مدار تقریباً دایره ای است که در فاصله 42164 کیلومتری از مرکز زمین در صفحه استوا قرار دارد یعنی با صفحه استوا زاویه ای نمی سازد. 24 ساعت طول می کشد تا یک ماهواره در این مدار یک دور کامل آن را طی کند . به همین دلیل زمین ثابت نامیده می شود. در شکل 1 موقعیت یک ماهواره نسبت به زمین دیده می شود.

لینک کمکی