مقاله نگاهي به هنر و ادبيات عاشيق هاي آذربايجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نگاهي به هنر و ادبيات عاشيق هاي آذربايجان :

دکتر حمیدسفید گرشهانقی
مقاله زیر به بررسی هنر عاشیق ها بعنوان پر ارج ترین و غنی ترین شاخه ادبیات شفاهی آذربایجان می پردازد.
نویسنده د رابتدا به اتیمولوژی کلمه عاشیق و اسامی مختلفف آن در میان اقوام ترک زبان اشاره می نماید و پس از آن هنر عاشیق ها را از منظر موسیقی به عنوان بخش محوری این هنر و داستان های عاشیقی را در شکل منظم و نثر بررسی می کند و پس از مقدمات به شعرها عاشیقی و ویزگی های آن می پردازد و انواع این شعر را مفصلاً معرفی می نماید.
عاشیق کیست؟
بسیاری( عاشیق( را شکل آذربایجانی(عاشق) عربی می دانند که در لهجه آذربایجانی به شکل( عاشیق) گفته می شود. اما( محمدحسن تهماسب) عقیده دارد: ریشه( عاشیق)( آشیق) واژه( آش) است که دیگر در ترکی امروزین بکار نمی رود. مصدر آشیلاماق(Asilamag ) به معنی تلقین کردن از همین ریشه هنور هم مورد استفاده قرار می گیرد.)( افندیف, 1992, ص 237)
این پژوهشکر فولکور آذربایجان معتقد است:( کلمه( آشوله)(Asula ) در زبان ترکی ازبکی به مفهوم ترانه و آهنگ است و( آشوله چی)(Asulaci ) به معنای خواندنده با واژه عاشیق( آشیق) از یک ریشه هستند

لینک کمکی