مقاله شيوه‌ دف نوازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شيوه‌ دف نوازي :

به طور کلی سازهای موجود در دنیای امروز به سه دسته‌ی اصلی تقسیم می شوند.
الف – سازهای زهی :
در این نوع از انواع سازها تولید صوت , توسط سیم یازه صورت می‌گیرد . مهمترین نهاد در ارکسترهای قدیم, و اصلی ترین هسته در ارکسترهای امروزی را ( سازهای زهی ) تشکیل می‌دهند.
این دسته , خود به چند دسته‌ی کوچکتر تقسیم می گردد:
1- دسته‌ای که سیم به واسطه زخمه زدن, به وسیله انگشت یا مضراب تولید صوت می کند, مانند تار , سه تار , رباب, ماندلین , بربط , چنگ و ... که به طور کلی این دسته را در سازهای زهی به نام (‌سازهای زهی زخمه‌ای ) می‌شناسند.
2- دسته‌ای که صوت به وسیله کشیدن آرشه بر سیم حاصل می شود . مانند : کمانچه ,قیچک , ویولون و ... که نام اختصاصی این دسته ( سازهای زهی آرشه‌ای ) می باشد
3- دسته‌ای که با کوبیدن وسیله‌ی چکش مانند برروی سیم , صوتی حاصل می‌شود مانند : سنتور , سه تار, تار, (‌سازهای زهی کوبشی ).
4- دسته‌ای که کوبیدن چکش روی سیم به وسیله‌ی نیروی مکانیکی انجام می گردد, مانند : پیانو, هارمونیکای شستی دار و ( سازهای زهی شستی دار)
ب- سازهای بادی:
آن دسته از سازهائیکه صدا در آن ها به وسیله‌ی دمیدن هوا و فوت کردن, ایجاد می‌شود , به نام (‌سازهای بادی )‌ مشهور هستند

لینک کمکی