مقاله سينما هنري که به دنيا آمد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سينما هنري که به دنيا آمد :

....
آنچه گفتیم بررسی مقدماتی مرحله دوم در سلسله مراتب هنری فیلمسازی, یعنی (تحقق) بود. مرحله سوم, یعنی مشاهده فیلم به وسیله گروهی تماشاچی, در این کتاب زیاد مطرح نیست, گرچه رابطه هنری بین فیلم و تماشاچی, با توجه به نوع واقعیتی که سینما به ما نشان می دهد مورد بحث قرار گرفته است, با وجود این در مورد فیلم این جنبه اهمیت و تمایز بیشتری دارد تا در مورد اغلب هنرهای دیگر, چونکه سینما همانطور که در جنبه تولید هم یک پدیده صنعتی و هم هنری است, در جنبه مصرفی نیز صرفا یک پدیده هنری نیست بلکه اهمیت اجتماعی هم دارد. سینما از این جهت موضوع بررسیهای جامعه شناسان متعددی بوده است که هدف آنها تحلیل روانشناسی (تماشای دسته جمعی) و تب علاقمندی به سینما و بازیگرانش بوده است تا روشن شود که آیا فیلم در موضوع جرایم نوجوانان اثر ترغیبی دارد یا بازندارند, سینما موضوع مطالعات اقتصادی هم قرار گرفته و هدف اکثر این مطالعات آن بوده که به اصطلاح زوال سینما تشخیص داده شود, در حالی که از نقطه نظر هنری زوالی وجود نداشته بلکه نوعی تولد دیگر در بین بوده است.

لینک کمکی