مقاله رايگان ساز‌هاي بادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رايگان ساز‌هاي بادي :

ساز آلت موسیقی که زنند یا نوازند و آن بر دو قسمت است: 1- سازهای زهی که دارای زه هستند.
2- سازهای بادی (ذوات اسنفخ) که باد میدان به صدا در آیند مانند (نی, شیپور و فلوت) 3- سازهای ضربی و کوبه ای مانند طبل و ضرب, دهل, سنج و … در اصطلاح موسیقی دان ها آن آلت را ساز می‌گویند. مخصوصاً تار را.
قسمت اصلی و اساسی هر ساز بادی, لوله ای است, که چون در آن دمنه ستون هوای موجود در داخل آن به نوسان در می آید. صوتی پدید می آورد و هر قدر ستون هوا کوتاه‌تر باشد صدایی که بر می خیزد زیرتر است. سازهای بادی را به دو خانواده اصلی تقسیم کردند؛ 1- سازهای بادی چوبی که از نی یا چوب ساخته می شوند. مثل: مزمار یا زمر, سورنای, صغاره, یراع, شاهین, یوق, موصول.
2- سازهای بادی فلزی که از مس یا برنج ساخته می شوند مثل: بوق, نفیر و ارغنون دهنی سازهای بادی از لحاظ شکل و طرح نواختن به دو دسته متمایز تقسیم می شوند؛ 1- دسته ای که نواختن آنها به وسیله زبانه ای صورت می‌گیرد مثل نی انبان و سورنای و رونای و در سازهای اروپایی مثل قره‌نی, ساگسوفون و چنگ چینی 2- آنهایی که هوا به ون واسطه در لوله دمیده می شود مانند قلوت و ارغنون دهنی و خانواده نای. ساز بادی از لحاظ شکل هم به دو طبقه تقسیم می شود؛ 1- آنهایی که شکل استوانه دارند. 2- آنهایی که شکل مخروطی دارند و سر و ته آنها یک اندازه نیست.

لینک کمکی